Integritetspolicy

Välkommen till Loco’s sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående den relation du har till oss.

Vi vill i detta dokument tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet. Vi vill även förklara vilka personuppgifter vi sparar, hur de används och varför vi sparar dem.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Tjänsten kan komma att samla in följande personuppgifter:

Hantering av kortuppgifter?

Betalning är en obligatorisk del av varje beställning. De kortuppgifter slutkonsumenten matar in i appen sparar vi aldrig dessa på våra egna servrar, utan de lagras istället hos vår betaltjänstleverantör (för tillfället Stripe) som är PCI DSS-certifierad.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Loco samlar i dessa personuppgifter om dig som användare för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse samt för att ha bästa möjliga förutsättningar att förhindra kortbedrägerier.

Telefonnummer samlas in för att restaurangen ska kunna kontakta dig angående din beställning. E-postadress används för att skicka kvitto till dig vid begäran. Operativsystem och enhetsbeteckning samlas in för buggrapportering. Navigationshistorik samlas in för att kunna se hur användarna använder vår tjänst och därmed kunna förbättra användarupplevelsen. IP-adress samlas in som bevisunderlag vid kortbedrägerier.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vid användning av vissa delar av tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Loco. En fullständig översikt avseende dessa leverantörer finns nedan. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandling av personuppgifter som du som kund avtalat med oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Loco sparar personuppgifter om dig som kund fram tills att vi blir informerade att personen inte längre vill vara användare i vår tjänst. I detta fall kan du kontakta vår support för att få dina personuppgifter borttagna eller anonymiserade.

Vilka rättigheter har du?

Som användare i Loco har du rätt till att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har även i vissa fall rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk europeisk lag, domstol- eller myndighet säger annat. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandling av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta vår support på info@thelocoapp.com.